Agenda


September:
19 september: Sportclubdag
20 september: Infoavond
21 september: Zwemmen
25 september: Scholenveldloop
28 september: Zwemmen
Oktober:
3 oktober: Pedagogische studiedag
4 oktober: Bibliotheek
5 oktober: Zwemmen/ Saved by the bell
12 oktober: Werelddag tegen armoede
19 oktober: Zwemmen
25 oktober: Ouderavond
26 oktober: Zwemmen
November:
9 november: Zwemmen
16 november: Zwemmen
20 november: Kinderrechtendag
23 november: Zwemmen
29 november: Bibliotheek
30 november: Rode Neuzendag/ zwemmen
December:
3 december: Buurtwandeling en inleefatelier 'Achter de muur'
12 december: Pedagogische studiedag
Januari:
17 januari: Bibliotheek/ ouderavond
29 januari: Dag van de wetenschap Middenschool
Februari:
8 februari: Facultatief verlof
21 februari: Bibliotheek
Maart:
1 maart: Carnaval
15 maart: Bednet
27 maart: Pedagogische studiedag
April:
4 april: Oudercontact
Mei:
2 mei: Bibliotheek
5 mei: Schoolfeest
6 mei: Facultatief verlof
13 mei: Begin fietsklassen
17 mei: Einde fietsklassen
Juni:
25 mei: Oudercontact
26 mei: Proclamatie
27 mei: Pennenzakkenrock